Masáže Čadca

CHRBTICE

UVOĽNENIE A ODBLOKOVANIE

Tel: +421 908 510 370

MASÁŽE ČADCA

Masáže Čadca

ODSTRÁNENIE
BOLESTI A BLOKÁD

pomocou špeciálnych masážnych techník

Masáže Čadca
Masáže Čadca

UVOĽŇOVANIE SVALSTVA
POMOCOU REHABILITÁCIE

Kontajtujte nás telefonicky na číslo:

+421 908 510 370

BLOG

Masáže Čadca - blog
Masáže Čadca - blog

Špeciálne masáže a techniky na odstránenie bolestí a blokád

uvoľnenie a odblokovanie chrbtice

  • bolesť hlavy

  • bolesť krku pri otáčaní hlavy

  • bolesť ramien a rúk

  • bolesť medzi lopatkami

  • bolesť v hrudi

  • bolesť v krížoch

  • bolesť bedrového kĺbu

  • bolesť nôh

  • tŕpnutie prstov

Ponúkam aj poradenskú činnosť pri pomoci odstránenia rôznych zdravotných problémoch a možnosť využiť vysoko kvalitné prírodné produkty, ktoré sú založené na princípe tradičnej prírodnej medicíne.
Teším sa na Vašu návštevu a veríme, že sa zaradíte k mnohým našim spokojným klientom, ktorí využili naše služby.

MASÁŽE

Masáž je tak stará liečebná metóda, ako je ľudstvo samé. Počiatok prvých a jednoduchých masáži musíme hľadať v dávnych dobách, lebo už primitívny človek inštinktívne zistil, že bolesť zraneného, alebo chorého miesta ustúpi skôr, keď si ho bude trieť.

Najstaršie zmienky o masáži sa našli v Egypte na Erbesovom papyruse, ktorý je datovaný cca.5 000 pr.n.l. avšak prvými, ktorí popísali liečebné účinky masáži boli Číňania v kánone Nie Thing Sou Wei cca. 3 700 pr.n.l.

Taktiež v Indií bola masáž súčasťou osobnej dennej hygieny odkiaľ sa rozšírila do kultúr Blízkeho Východu a využívali ju Babylončania, Asýrčania, Peržania a postupne ju spoznali Gréci, kde sa stala jednou z hlavných liečebných metód pri liečbe bolestí.

Pri ovládnutí Grécka Rímom, Rimania prevzali techniky masáži pri liečba bolestí od Grékov a najväčšiu zásluhu o rozvoj masáži v tomto období mal Galenos, slávny rímsky lekár, ktorý masáž zaviedol tiež, ako súčasť tréningovej prípravy gladiátorov.
Tým, ako sa rozpínala Rímska ríša sa masáže a jej liečebné účinky rozšírili aj do Európy.

V starom Grécku a Ríme masáže neboli chápané iba ako liečebná metóda, ale boli cenené aj pre ich relaxačné účinky a celkové pôsobenie na telo a myseľ.

Chiropraxia
Chiropraxia je liečebná metóda, založená na manuálnych technikách, ktoré umožňujú napravenie stavcov v chrbtice, kĺbov v končatinách i nekĺbne kostné spojenia. Hlavným cieľom chiropraxie je dať do správneho postavenia pohybový aparát, tým odstrániť bolesti v chrbtici, kĺboch a zlepšiť ohybnosť a pohyblivosť celého tela.

Myofasciálna manuálna terapia
Myofasciálna manuálna terapia je vo svojej podstate presne cielená terapia, ktorá je zameraná na fasciálny systém, ktorý obopína a prechádza celým ľudským telom. Porucha vo fasciách môže nastať z rôznych príčin, čím dochádza v tele k nerovnováhe, čo spôsobuje stuhlosť, napätie, bolesť, ale môže spôsobiť aj rôzne zápalové procesy i rôzne akútne a chronické oslabenie funkčnosti orgánov v tele. Pri myofasciálnej manuálnej terapií ide o pokročilú prácu s telom, ktorá priamo ovplyvňuje svaly, nervy, cievy, kosti i orgány v tele, čo blahodarne pôsobí na celý organizmus, ako na fyzickej, tak i na psychickej úrovni.

s telom, ktorá priamo ovplyvňuje svaly, nervy, cievy, kosti i orgány v tele, čo blahodarne pôsobí na celý organizmus, ako na fyzickej, tak i na psychickej úrovni.

Špeciálne masáže na odstránenie bolestí a blokád
Masážou pôsobíme na sťahy a tlaky jednotlivých svalových štruktúr, čím dochádza k ich uvoľneniu a tým k odstráneniu bolesti, bolestivých obmedzení a blokád.

Klasická masáž
Klasickou masážou pôsobíme na uvoľnenie svalového napätia, svalových stuhnutí, ktoré spôsobujú rôzne bolestí a blokády. Taktiež pomáha pri rekonvalescencií svalov a kĺbov, pri dlhom znehybnení v dôsledku zlomeniny, alebo iného napätia.

Reflexná masáž
Reflexnou masážou pôsobíme na nervové zakončenia na povrchu tela, alebo na reflexné zóny na končatinách (nôh, rúk), čím ovplyvňujeme a harmonizujeme vnútorné orgány, alebo určité segmenty.

Lymfatická masáž
Lymfatickou masážou pôsobíme na prietok lymfatického systému, ktorý slúži na detoxikáciu tela. Masážou sa obnovuje prietok lymfy, čím pôsobíme na rôzne opuchy v tele, ale hlavne končatín, prekrvujeme pokožku a podkožné tkanivo, čím zlepšujeme pružnosť kože a pôsobíme proti celulitíde.

Relaxačná masáž
Relaxačnou masážou pôsobíme nielen na fyzické telo, ale aj na psychiku. Mäkkými technikami odbúravame stres, únavu, depresiu a priaznivo harmonizujeme celkovú psychiku masírovaného

Čínska masáž
Čínskou masážou pôsobíme na akupunktúrne body, ktoré aktivujú jednotlivé orgány, alebo časti tela, k rýchlejšej regenerácií a harmonizácií, čím sa urýchli proces uzdravovania.

Účelová (kombinovaná) masáž
Táto masáž je prispôsobená na konkrétny daný problém, aby bola čo najefektívnejšia a aby sa dosiahol, čo najefektívnejší liečebný efekt.