Porozumenie bolesti: Prečo vzniká bolesť

Bolesť je nepríjemný pocit, ktorý môže mať rôznu intenzitu a každý človek ju môže vnímať rôzne, podľa jemu danému individuálnemu prahu bolesti.

Ak bolesť pretrváva dlhšiu dobu alebo má vyššiu intenzitu, ovplyvňuje to postihnutú osobu v rodinnom i pracovnom živote. Často siahne po rýchlom riešení – a tým sú zvyčajne tabletky od bolesti. Tie síce dočasne  uľavia od bolesti, ale samotný problém nevyriešia.

Uvedomme si príčiny

Pokiaľ si neuvedomíme, že bolesti sú dôsledkom určitých príčin, ktoré sme si vo väčšine prípadov zavinili sami, tak potom uviazneme v bludnom kruhu.

Bolesť môže dlhodobo pretrvávať s rôznou intenzitou. Niekedy aj odznie, ale zvyčajne sa po určitej dobe opäť vráti.

Ak sa nezameriame na odstránenie prvotných príčin, akými sú napr. dlhodobé sedenie, nedostatok pohybu, nesprávne držanie tela, nadmerná záťaž, nesprávne dvíhanie a prenášanie predmetov, atď., tak problémy budú pretrvávať a časom sa môžu zhoršovať. To môže viesť až k trvalému poškodeniu danej časti tela.

Pochopenie príčin

Ak chceme pochopiť prečo nás niečo v tele bolí, musíme si uvedomiť, že telo je prepojený systém a funguje ako celok. Všetko na seba nadväzuje a zároveň sa všetko navzájom ovplyvňuje. To znamená, že jedna časť pôsobí na druhú, tá zas na ďalšiu, a spolu tvoria jednotný celok.

Často sa stáva, že bolesť sa prejavuje na jednom mieste, ale príčina bolesti vzniká v inej časti tela.

Napríklad stuhnutosť svalových štruktúr v oblasti krku ovplyvňuje krčnú chrbticu ako  v pohybe, tak aj bolesťou, ale samotná bolesť môže vyrážať do ramien, rúk, alebo k lopatkám na chrbte.

Jednou z hlavných príčin bolesti tela sú bolesti pohybového aparátu. Ide zvyčajne o mechanické príčiny a vzájomný vzťah medzi kosťami, väzivami, šľachami, svalmi a fasciami.

Nerovnováha medzi týmito štruktúrami zvyčajne vyvoláva bolesť v chrbte a to najmä bolesťou chrbtice, taktiež v končatinách bolesťami kĺbov, ale aj kdekoľvek v tele.

Ďalším dôvodom môžu byť štrukturálne príčiny, ktoré vznikajú postupnými degeneratívnymi procesmi. Ich dôsledkom sú napr. opotrebovanie medzistavcových platničiek, osteofity (kostné výrastky), artróza (deštrukcia kĺbnej chrupavky a kĺbového puzdra), osteoporóza(rednutie kosti), a iné.

Osobitnou kapitolou bolestí v tele sú rôzne ochorenia vnútorných orgánov, ako i psychosomatické ochorenia.

Rada na záver

Každý z nás počas života zažil väčšie či menšie bolesti a nie vždy sa im dokážeme vyhnúť, ale môžeme sa snažiť im predísť. Preto je vhodné nájsť v blízkom okolí odborníka v danej oblasti, ktorý vám vie poskytnúť profesionálne rady a informácie, vďaka ktorým môžete predísť, prípadne sa zbaviť, bolesti.

 

Ak by ste potrebovali pomoc alebo radu,  napíšte mi na e-mail  masazcentrum@gmail.com, prípadne priamo zavolajte na tel. č. 0908 510 380.

Trpíte bolesťou hlavy?

Každý z nás už zažil aspoň raz za život bolesť hlavy. Niekto ju zažije raz za pár mesiacov alebo rokov a niekto často aj párkrát do mesiaca, prípadne niekoľko dní za sebou.

Bolesť hlavy (cefalea alebo cefalalgia) je veľmi nepríjemný pocit, ktorý sa môže prejavovať rôznou intenzitou, trvaním i lokalizáciu. Niekedy je to veľmi výrazná a intenzívna bolesť, ktorá sa dá lokalizovať, inokedy tupá a rozpínavá, ktorá sa veľmi ťažko lokalizuje. Taktiež môže byť bolesť hlavy pulzujúca alebo rovnomerne pretrvávajúca.

Bolesti hlavy môžu byť tiež sprevádzané rôznymi ďalšími pridruženými ťažkosťami, ako sú napríklad: pískanie alebo hučanie v ušiach, hmla pred očami, závrate, nevoľnosť, pocit na vracanie.

 

Príčiny bolesti hlavy

Za bolesťou hlavy sa môže skrývať mnoho príčin. Jednou z najčastejších príčin je stuhnutie šijového svalstva, čo sa môže prejaviť zúžením ciev (artérií) zásobujúce mozog krvou.

Taktiež môže dôjsť k dráždeniu nervových zakončení v poškodenom tkanive, ktoré vysielajú bolestivé signály do mozgu.

 

Ako vzniká bolesť hlavy

Na vznik týchto ťažkostí má najčastejšie vplyv dlhodobé neprirodzené (nefyziologické) zaťaženie krčnej chrbtice.

Môže to byť napríklad dlhodobé sedenie v práci pri počítači, nesprávne sedenie v aute za volantom, alebo tiež dlhodobejšie pokrútené sedenie, prípadne ležanie pri televízore.

Ďalšie príčiny  stuhnutia šijového svalstva môže spôsobiť prievan alebo klimatizácia, ktorá môže stiahnuť svaly až do hlbších štruktúr, čo môže spôsobiť blokáciu stavcov a tým znemožniť otáčanie hlavy.

Veľmi podstatnou príčinou bolesti hlavy a krčnej chrbtice je aj dlhodobý stres. Ten vyvoláva napätie v tele, čo spôsobí stiahnutie trapézových a šijových svalov.  Toto napätie následne vyvoláva bolesti hlavy a neskôr môže viesť až k nespavosti (insomnií).

Bolesť hlavy môže by spôsobená aj inými príčinami. Napríklad únava, zmena počasia, nedostatok spánku, nedostatok tekutín, niektoré potraviny a tekutiny (kofeín, alkohol), hormonálne zmeny u žien, a iné.

 

Liečba bolesti hlavy

Na začiatku vzniku bolesti hlavy môžeme využiť analgetiká (Ibalgin, Paralén). Ak ale bolesť hlavy pretrváva dlhodobo, treba vyhľadať odbornú pomoc u lekára a nechať sa podrobne vyšetriť.

Ak ide o funkčné bolesti hlavy je vhodné využiť rehabilitáciu, kde nastavia správny postup liečby.

 

Prevencia proti bolesti hlavy

Neskôr, keď sa zdravotný stav stabilizuje, môžete využiť služby masérov, (rozmasírujú stuhnuté svaly), fyzioterapeutov (naučia vás správne cviky).

Taktiež by sme mali zaradiť do svojej životosprávy určitú pohybovú aktivitu, ale tiež sa naučiť odbúravať stres pomocou relaxačných aktivít (prechádzka, atď.)

 

E-book na stiahnutie:   Sedem príčin bolesti chrbtice

Ak by ste potrebovali pomoc, alebo radu, napíšte mi na e-mail  masazcentrum@gmail.com, prípadne mi priamo zavolajte na tel. č. 0908 510 380.

 

 

 

Dôvody a príčiny bolesti

V dnešnej dobe mnoho ľudí trpí rôznymi bolesťami, najme bolesťou chrbta (chrbtice) i rôznych častí tela (pohybového aparátu).

Pokiaľ máte tiež tieto problémy, čítajte ďalej a dozviete sa príčiny  Vašich bolestí.

 

Čo je bolesť

 Bolesť sa definuje ako „nepríjemný pocit, alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo možným poškodením tkaniva.“

Bolesť je prirodzená reakcia nášho organizmu na určitý podnet, a to buď na vonkajší podnet (úraz, zranenie) alebo vnútorný podnet, čo je vnútorná nerovnováha v našom tele (bolesti hlavy, brucha, chrbtice, kĺbov atď).

Táto reakcia je v podstate užitočná, lebo dáva telu signál a upozorňuje ho, že sa niečo nepriaznivého v ňom deje.

Ak bolesť neprestáva a pretrváva dlhšiu dobu, nielenže prináša psychické utrpenie, ale aj poškodzuje a devastuje naše fyzické telo. Preto tento problém treba riešiť, aby nedošlo k ešte väčšiemu poškodeniu, prípadne až k trvale nezvratnému stavu.

Napriek tomu, mnoho ľudí bolesť ako varovný signál ignorujú a snažia sa tento problém riešiť tak, že bolesť utlmia liekmi proti bolesti, čím daný problém len oddialia a postupne ho ešte zhoršia, čo môže mať za následok veľmi vážne zdravotné problémy.

Preto bolesť ako takú nepodceňujme a berme ju ako signál, že niečo s našim telom nie je v poriadku, a že by sme mali daný problém riešili.

 

Príčiny bolesti

Príčiny vzniku bolesti v tele môžu byť rôzne, ale najčastejšie sú:

  • Nesprávne držanie tela
  • Nesprávne sedenie
  • Nadmerná záťaž
  • Nedostatok pohybu
  • Chlad
  • Prievan
  • Stres
  • Iné príčiny

Tieto príčiny som podrobnejšie rozpísal v e-booku na stránke www.masazecadca.sk, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť.

Ak už máte nejaké dlhodobé bolesti, odporúčam Vám riešiť tento problém čím skôr, aby nedošlo k trvalým a nezvratným následkom. Preto sa radšej poraďte s fundovaným odborníkom.

Ak by ste potrebovali pomoc alebo radu, napíšte mi na e-mail masazcentrum@gmail.com, prípadne mi priamo zavolajte na tel. č. 0908 510 380.

Ako som začal pomáhať ľuďom

Moja cesta

Už od detstva ma fascinovalo keď si ľudia medzi sebou rozprávali, že boli tam a tam s bolesťou chrbtice alebo s rôznymi bolesťami v tele, a dotyčná osoba im to napravila alebo im dala nejaké byliny a bolesti, ktoré mali im prešli.

V dobe, keď sme ako mladí chlapci hrali rôzne športové súťaže na škole v rámci telesnej výchovy alebo medzi školami navzájom, taktiež doma vo voľných chvíľach, dochádzalo občas k rôznym zraneniam – rôzne narazeniny, podvrtnutia i iné ľahké zranenia, a ja som sa zamýšľal ako pomôcť.

Začal som nad tým premýšľať a uvedomovať si, že ak chcem skutočne pomôcť, musím pochopiť a zistiť, ako to je v tele poskladané a ako to funguje.

Preto som začal chodiť do mestskej knižnice a požičiavať si knižky anatómie tela. Postupne som si ukladať do pamäte kostru človeka, upevnenie svalov, priebeh ciev,  nervov a usporiadanie orgánov v tele, až som mal v hlave uloženého celého človeka. Začal som chápať a uvedomovať si, ako sú jednotlivé časti tela navzájom prepojené.

Keď som v mladosti zložil masérske skúšky, prichádzali ľudia za mnou nie len rozmasírovať a  uvoľniť telo, ale čoraz častejšie s rôznymi bolesťami. Tak som sa začal viac a viac zaoberať zdravotnými masážami. Ale samotná masáž nedokázala vždy odstrániť rôzne blokády v tele, a to hlavne bolesti a blokády chrbtice a kĺbov.

Znova som sa musel hlbšie zamýšľať, prečo a ako tieto bloky v tele vznikajú, aby som ich vedel odstrániť a obnoviť funkciu tela. Iba tak bolo možné pomôcť človeku a zbaviť ho bolesti.
Základné príčiny som popísal v e-booku na stránke www.masazecadca.sk (ak máte záujem si ho prečítať, môžete si ho bezplatne stiahnuť).

Postupne som sa začal zaoberať chiropraxiou, osteopatiou, kranoisakrálnou terapiou, myofasciálnou terapiou a zdokonaľoval som svoje teoretické znalosti a praktické zručnosti, čo sa týka vyšetrovacích, ošetrovacích a manipulačných techník na odstránenie daného problému.

 

V dnešnej dobe sa  po dlhoročných skúsenostiach snažím čo najlepšie pomôcť ľuďom, ktorí sa na mňa so svojím problémom obracajú.

Ak by ste potrebovali radu alebo pomoc, napíšte mi na e-mail  masazcentrum@gmail.com, prípadne mi priamo zavolajte na tel. č. 0908 510 370.